FASES

Fase 1

(de abril a setembre del 2018):

Durant la fase 1, es combinarà l’arrencada del projecte (elaboració de l’estat de la qüestió, sistematització del marc conceptual, concreció del disseny metodològic, validació del disseny per part del Grup de contrast i external advisors) amb una primera part de la recerca (l’anàlisi del qüestionari i l’etnografia virtual). L’anàlisi del qüestionari i l’etnografia virtual ens permetrà tenir un coneixement més ampli del fenomen de la violència de gènere i preparar el disseny de la segona fase, que tindrà lloc als centres de secundària. Aquesta fase acaba amb el contacte amb els centres de secundària per convidar-los a participar en la fase 2.

 

Fase 2

(d’octubre del 2018 a juny del 2019):

La fase 2 pivota en el treball amb els centres (formació co-investigadors/es, disseny de les eines amb co-investigadors/es, aplicació i anàlisi dels Relief Maps i de la Metodologia Q). En aquesta fase es publicarà la web, fet que permetrà recollir el treball que s’està fent als centres i donar a conèixer el projecte. En paral·lel, es farà l’anàlisi materials de prevenció i la compilació de bones pràctiques. El Grup de contrast i les external advisors faran la funció de seguiment del projecte.

 

Fase 3

(de juliol a abril del 2019):

En la fase 3 el pes recau en l’elaboració dels outputs del projecte (Toolkit, narratives audiovisuals, jornada, web a ple rendiment, articles i comunicacions). És el moment en què es fa el retorn als centres i s’ofereix la formació al seu professorat. El projecte finalitza amb l’avaluació del mateix i el plantejament de línies de continuïtat.