METODOLOGIA

La metodologia es divideix en dues parts:

> La recollida i anàlisi de dades sobre/amb estudiants de secundaria
> La recollida de dades sobre pràctiques de prevenció de la violència de gènere

A continuació es detallen les tècniques que s’empren en cada part:

> La recollida i anàlisi de dades amb/ sobre estudiants de secundaria

La part del treball empíric en relació a la recollida de dades sobre les experiències i les construccions de violència de gènere es realitzarà en base a diveres tècniques. Les dues primeres permeten tenir una visió més àmplia de la problemàtica i per altra banda, es desenvoluparà una part del treball de camp a centres educatius per aterrar la recerca a la realitat de les aules:

> Qüestionaris: Anàlisi dels qüestionaris  de  valoració  de  l’alumnat  entre  els  anys  2010  i  2017 del  programa  de  prevenció  de  la  violència  masclista  “Els  Paranys  de  l’Amor”de  l’Ajuntament  de  Barcelona. Aquests qüestionaris comptaven amb una apartat de preguntes respecte a la pròpia experiència en relació a la violència i són aquestes les preguntes concretes que s’analitzaran. L’ús d’aquestes dades per a l’anàlisi estarà regulat per un conveni específic de col·laboració existent entre l’Ajuntament i la UVic-UCC.

> Etnografia digital: mètode de recerca per a l’anàlisi de les cultures de la violència de gènere creades a través de les interaccions socials en l’entorn virtual. Aportarà una visió dels debats entre adolescents més aterrada i espontània que la resta de tècniques, que estan més dirigides.

Per conèixer les metodologies de treball als centres educatius, clica aquí (Enllaç a “Treball als instituts”):

> La recollida de dades sobre pràctiques de prevenció de la violència de gènere:

> Anàlisi de materials de prevenció
> Entrevistes semiestructurades a responsables polítics i/o tècnics en prevenció
> Entrevistes semiestructurades a formadors/es en prevenció de violència de gènere
> Revisió crítica i compilació de bones pràctiques (nacionals i internacionals)