OBJETIUS

L’objectiu general del projecte és analitzar la prevenció de la violència de gènere en centres de secundària per tal d’aportar eines per a la intervenció des d’una perspectiva holística (amb una mirada àmplia sobre les diferents dimensions de la violència de gènere) i interseccional (tenint en compte la interacció de diferents eixos de desigualtat).

Aquest objectiu general es divideix en quatre objectius específics.

> Analitzar les experiències de violència de gènere de l’alumnat de secundària
> Analitzar les construccions de la violència de gènere de l’alumnat de secundària Els objectius 1 i 2 es treballaran parcialment en 4 centres de secundària i comptaran amb la implicació de 6 estudiants de cada centre que actuaran com a coinvestigadors/es.
> Analitzar els materials i els discursos de prevenció de violència de gènere que s’utilitzen a secundària i identificació de bones pràctiques.
> Difondre recursos i generar espais de debat sobre com prevenir la violència de gènere des d’una perspectiva holística i interseccional.