RECURSOS

En aquesta pàgina compartirem els recursos amb els que haurem treballat durant el treball de camp. En aquests moments està en construcció.

> Audiovisuals

> Guies

> Bibliografia

> Bones pràctiques / Recomanacions