TREBALL ALS INSTITUTS

Per tal de desenvolupar el treball de camp del projecte es treballa amb 4 centres de secundària i es compta amb la implicació de 6 estudiants de cada centre que actuaran com a co-investigadors/es per tal de desenvolupar el treball de camp amb el seu grup.

> Els centres educatius són els següents:

> IES Ègara (Les Fonts- Terrassa)

> Col·legi John Talabot (Barcelona)

> IES Pla Marcell (Cardedeu)

> IES La Plana (Vic)

Als instituts es faran servir tres metodologies de treball diferents. Són les següents:

Relief Maps:

Tècnica creada per Maria Rodó de Zárate per a la recollida, anàlisi i visualització de dades sobre interseccionalitat que inclou un procés de reflexió personal i una posada en comú per al foment de la participació i el debat en grup sobre experiències d’opressió i privilegi (Rodó de Zárate, 2014). Si bé aquesta tècnica acostuma a utilitzar-se per a situar les experiències de violència o discriminació en els diferents espais de la vida quotidiana, en aquest cas s’adaptarà per a poder identificar diferents àmbits en els que es pot donar la violència (dins la parella, a l’escola, a casa, en espais d’oci) i en base a identitats diferents (de gènere, classe, origen i orientació sexual). La seva recent digitalització permetrà que els estudiants realitzin el seu propi Relief Map interactivament i que se’n puguin analitzar els resultats de forma sistemàtica. (www.reliefmaps.cat)

Qüestionaris online:

Aquesta eina que comptarà amb preguntes quantitatives i qualitatives ens permet tenir una panoràmica de l’imaginari sobre la violència de gènere dels i les adolescents que podem analitzar de forma immediata. D’aquesta manera, podem treballar posteriorment amb el grup adaptant-nos a les respostes que més destaquen dels seus qüestionaris.

Grups de discussió:

La última tècnica que fem servir en el treball de camp als instituts consisteix en un grup de discussió dinamitzat mitjançant activitats de debat i cinefòrum de campanyes de prevenció. L’objectiu és accedir al discurs de l’alumnat que elaboren oralment sobre la concepció de la violència de gènere. Al llarg d’aquests debats els i les investigadores de l’equip amb el suport dels i les alumnes co-investigadores dinamitzen la sessió mentre que la resta de l’equip de recerca observa i registra els discursos més rellevants.